Credit Card ( کارت اعتباری)

Credit Card چیست؟

کارتهایی هستند که توسط بانکها و موسسات مالی معتبر صادر می‌شوند و نحوه صدور آنها به این صورت است که متقاضی می‌بایست حتما اقامت بلند مدت و یا پاسپورت یک کشور خارجی را داشته باشد (شامل ویزای توریستی نمی‌شود) و در آن کشور دارای یک شغل با درآمد مشخص باشد. در این صورت متقاضی می‌تواند با استناد به مدارک شغلی و یا با استفاده از وثیقه ملکی یا هر نوع وثیقه ارزشمند دیگری که در رهن بانک می‌گذارد، از آن بانک تقاضای کارت اعتباری نماید. در این صورت، بانک با توجه به مقدار و ارزش آن وثیقه، اقدام به صدور کارت الکترونیکی اعتباری برای فرد نموده و بعنوان پشتوانه، معادل مقدار توافق شده، در آن پول واریز می‌کند. متقاضی نیز از لحظه صدور کارت می‌تواند با روشهای مختلف (اعم از خرید آنلاین، خرید از طریق دستگاههای کارتخوان فروشگاهها و یا دریافت پول نقد از دستگاههای خودپرداز) از پولهای داخل کارت استفاده نماید. در این صورت مبلغی که صاحب کارت استفاده می‌کند بعنوان مبلغ بدهکاری آن فرد به بانک در سیستم ثبت می‌شود و متقاضی می‌تواند در مدت زمانی که با بانک توافق نموده است نسبت به تسویه حساب آن اقدام نماید.