امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

دولت به عنوان پشتیبان اصلی می‌تواند عامل موثری در رونق گرفتن کسب و کار به‌ویژه واردات و صادرات که مشکل اصلی دریافت و پرداخت بین‌المللی است، باشد...


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

به گزارش ایلنا، این سوالی است که مدت‌ها نقل محافل بازرگانی، تجاری، بانکی و هر آنچه مربوط می‌شود به مراودات بین‌المللی بوده مطرح شده و بعد از برجام اقشار مختلف با این سئوال بیشتر آشنا شدند اما تاکنون جواب مناسبی به این سوال داده نشده است.